Possibles propostes de pau i seguretat: Eleccions 26J

Possibles propostes de pau i seguretat: Eleccions 26J

La despesa militar anual a nivell mundial supera els 1,7 bilions de dòlars. Una xifra que estremeix. De fet, el secretari general de l’ONU Ban Ki-Moon va dir el 2012 que si volem donar una oportunitat real a la pau, hem de proporcionar-li un pressupost real. Ha insistit que el món està sobre-armat mentre que la pau no té fons suficients, i en què no hi pot haver desenvolupament sense pau ni pau sense desenvolupament. En aquest marc, és interessant analitzar els programes electorals dels partits polítics de cara a les pròximes eleccions del 26 de juny de 2016 per veure quin és el seu posicionament en relació als principals aspectes de les polítiques de pau, seguretat i defensa. Veiem certs aspectes interessants, basats en la taula comparativa confeccionada pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Pel que fa a la reducció del pressupost militar i reducció de les capacitats i operacions militars, les posicions conservadores parlen de suport, manteniment i modernització (PP i Ciutadans), o d’estabilitat financera i programació plurianual (PSOE). El programa de Podemos parla de control de la despesa i mesures contra les portes giratòries, mentre que el programa d’Esquerra Unida és l’únic que defensa una reducció dràstica de la partida corresponent a la despesa militar.

En relació a la participació en operacions militars a l’estranger, la veu discordant d’IU demana el replegament de les forces militars dels EUA desplegades en tots els continents i unes noves relacions internacionals en el desarmament, la pau i el respecte a tots els Drets Humans. El paper de la dona en les forces armades ha de ser potenciat (PSOE, Podemos) o regulat per evitar la discriminació i assetjament sexual (PP). Ciutadans (CCs) volen reforçar i brindar tots els mitjans possibles a les Forces i Cossos de Seguretat en la lluita contra el terrorisme.

La prohibició i eliminació del finançament de la indústria militar i la reducció, control i transparència del comerç d’armes estan molt poc presents en els programes electorals, i només apareixen esmentats en els del PSOE, Podem i IU. El programa de Podemos indica, en relació al finançament, que els contractes públics han de ser accessibles (sense incomplir la llei de protecció de dades), mentre que els d’IU i PSOE exigeixen transparència, control parlamentari i compliment de les directrius internacionals en el comerç d’armes, per impedir vulneracions dels Drets Humans.

En relació amb els compromisos internacionals, la situació de les bases militars estrangeres a Espanya només apareix en dos dels cinc programes electorals (Podemos i IU). Podem proposa una auditoria i la revisió del conveni amb els Estats Units, mentre que IU demana el replegament de totes les forces militars, entre elles les de les bases de Morón i Rota.

La posició en relació a l’OTAN és de suport i manteniment dels compromisos en tots els programes excepte en el d’IU, que en demana la seva sortida immediata i la seva dissolució. I pel que fa a la participació activa en les polítiques internacionals de desarmament, aquest aspecte no apareix en els programes electorals del PP, Podemos i CCs. En canvi, el PSOE i IU es proposen donar suport a les tasques en pro del desarmament que realitza l’ONU, el desarmament nuclear i la no proliferació de les armes de destrucció massiva.

En els aspectes relatius a l’educació per la pau, IU aposta per l’educació per la pau rebutjant el programa de Cultura de defensa, mentre que PP i PSOE es proposen augmentar la difusió de l’anomenada cultura de defensa. Podemos proposa desenvolupar un projecte sobre memòria democràtica i cultura dels Drets Humans, mentre que Cs no els inclou en el seu programa electoral.

Finalment, observem que cap programa electoral inclou aspectes relacionats amb la possible reconversió de la indústria militar en indústria civil. A més, ens ofereix dubtes raonables la indeterminació del programa en matèria de pau, seguretat i defensa d’IU i Podemos, ateses les seves evidents diferències per separat.

Malauradament, no sembla que la majoria dels nostres partits polítics comparteixin la preocupació de l’exsecretari general de l’ONU sobre els pressupostos militars i de pau i tampoc la seva constatació que el món està sobre-armat mentre la pau no té fons suficients. Haurem de veure si de cara a aquestes eleccions incorporen en els seus programes electorals mesures més concretes de promoció de la pau i de desmilitarització i desarmament, accions més que necessàries, urgents, en un món ple de guerres i violència armada.


DADES DELS PROGRAMES ELECTORALS
 
  Partit Popular PSOE Podemos Izquierda Unida  Ciudadanos
Pressupost militar -Manteniment i modernització de les infraestructures i equips de la Defensa -Implementació d’un sistema de finançament i de despesa de defensa estable i permanent -Aprovar una Llei de Programació Pressupostària Plurianual de la defensa nacional fins al 2020 que asseguri la seva estabilitat financera – Control del pressupost i de la despesa. -Evitar Les «portes giratòries» en regular les relacions entre el Ministeri de Defensa i la indústria de defensa per fer-les plenament transparents – Reduir la despesa militar: Revisar els contractes del Ministeri de Defensa i reduir dràsticament la seva partida. – Suport a Defensa com a element ” fonamental per garantir les llibertats, drets i seguretat dels espanyols ”
Operacions militars -Aportació a les missions internacionals -Recolzar la participació d’Espanya en missions internacionals de pau avalades per l’ONU -Impulsar consultes ciutadanes sobre la participació de les Forces Armades en operacions militars internacionals de calat, sempre amb l’autorització de l’ONU -Replegament de les forces militars dels EUA d’Amèrica desplegades en tots els continents – Relacions internacionals basades en el desarmament , la pau … i l’exigència imperativa de tots els drets humans No esmentat al programa electoral
Forces armades i vida militar   -Reforçar la qualitat professional dels membres de les Forces Armades -Fer del reservista voluntari una eina per a les Forces Armades -Millor accés de treball de la dona a les FAS -Implementació del Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe -Garantir l’adequat manteniment del material utilitzat per les Forces Armades – Potenciar el paper de la dona en les Forces Armades – Estudiar un disseny de les Forces Armades més d’acord a les necessitats d’Espanya -Dones en les Forces Armades i en els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat – Disminució
de les forces
armades
– Reforçar i oferir tots els mitjans possibles a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en la lluita contra el terrorisme
Bases militares estrangeres No esmentat en el programa electoral No esmentat en el programa electoral -Auditoria i revisió del conveni amb Estats Units sobre la base militar permanent de Morón -Replegament de totes les forces militars dels EEUU d’América desplegades en tots els continents, entre elles, les bases de Morón i Rota No esmentat en el programa electoral
OTAN -Mantenir el ferm compromís d’Espanya amb socis i aliats – Impulsar un paper actiu d’Espanya a l’OTAN – Promoure el desenvolupament de la Política Comuna Europea de Seguretat i Defensa -Enfortir L’agència Europea de Defensa i ampliar els seus mitjans i objectius – Major autonomia d’Espanya i Europa en l’OTAN -Sortida immediata de l’OTAN i la seva dissolució -Donar Suport activament les iniciatives per concretar una veritable política de defensa europea comuna, integrada i coherent.
Educació militaritzada -Impuls de la Cultura de Defensa -Fomentar la cultura de la defensa en l’àmbit de l’educació -Fomentar acords amb el món de l’educació, la cultura, i tot l’àmbit social per incrementar la difusió de la Cultura de Defensa -Projecte sobre memòria democràtica i cultura de dels Drets Humans -Apostar per l’educació per la pau. Refusar el programa de “cultura de defensa” No ho incorpora en el programa electoral
Comerç d’armes No ho incorpora en el programa electoral -Complir estrictament les previsions de la Llei sobre comerç d’armes, reforçant el control parlamentari i la transparència -Vetllar pel compliment dels acords internacionals en matèria de comerç d’armes No ho incorpora en el programa electoral -Control i transparència en el comerç d’armes: Garantir que el comerç d’armes compleix les directives Comunitàries i el Tractat sobre el Comerç d’Armes (TCA). -Impedir les transferències d’armes que poden permetre vulneracions dels Drets Humans. No ho incorpora en el programa electoral
Indústria militar   -Enfortiment del model de planificació, desenvolupament, supervisió i execució de la política del departament de Defensa. -Realització de la primera Estratègia Industrial de la Defensa -Potenciar el desenvolupament de la indústria de defensa i seguretat espanyola No esmentat en el programa electoral No esmentat en el programa electoral No esmentat en el programa electoral
Desarmament No esmentat en el programa electoral -Recolzar les tasques pel desarmament i la seguretat internacional de l’Assemblea General de les Nacions Unides – Recolzar el desarmament nuclear i convencional i les seves mesures de confiança -Recolzar els acords per parar la proliferació d’altres armes de destrucció massiva No ho incorpora en el programa electoral -Afegir-se al “Compromís humanitari” per l’eliminació de les armes nuclears: Impulsar l’adopció d’un Tractat de prohibició de les armes nuclears -Recolzar la moratòria internacional per evitar el desenvolupament de robots assassins -Incentivar el desarmament i la prohibició i destrucció ecològica de tot l’arsenal d’armes de destrucció massiva biològiques, químiques i nuclears. No esmentat en el programa electoral
Finançament de les armes   No ho incorpora en el programa electoral No ho incorpora en el programa electoral -Els contractes públics de qualsevol departament hauran de ser accessibles sense incomplir la Llei de Protecció de Dades No directament esmentat però relacionat amb “comerç d’armes” No esmentat en el program


Publicacions Relacionades
 07/06/2016

Linia de recerca :
Ja pots matricular-te a la pròxima edició de l'Escola Pacifista que tindrà lloc a Catalunya els mesos de març i abril de 2024