Reunió constitutiva del Grup ad hoc de Foment de la Pau de la CVONGD

  31 maig, 2021
 Lloc: Videoconferència
 Organitza: CVONGD
 Tipus d'esdeveniment:

La Coordinadora Valenciana d’ONGD en el seu Pla estratègic té com un dels seus eixos el foment de la pau. La Generalitat Valenciana en l’esborrany de el V Pla Director 2021-2024, que encara no s’ha aprovat, ha anunciat el impulsar una Llei de Foment de la Pau. Així mateix aquest any se celebrarà el Congrés Internacional de Pau IPB World Peace Congress (15 a el 17 d’octubre) en el qual hi col·labora la Coordinadora Valenciana d’ONGD, i a València hi haurà un esdeveniment relacionat al setembre.

Per tot això, des de la CVONGD s’ha decidit impulsar un grup de treball ad hoc en el qual abordar la Llei de foment de Pau i altres que sorgeixin, en el qual hi participarà junt a altres entitats i organitzacions de pau valencianes, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, com a entitat impulsora de totes dues iniciatives.