Iñaki Otamendi

Diplomat en Treball Social, ha treballat com a tècnic de Joventut,
Participació Ciutadana i Cultura a diversos ajuntaments bascos.
Insubmís i membre de la Coordinadora Antimilitarista Kakitzat en els
80/90, a partir de l’any 2001 participa en el grup de Noviolència Activa Bidea Helburu. Actualment és membre de Bake-Ekintza Antimilitarista i de la delegació basca del Centre Delàs.