Armes potencialment letals

  • Elaboració d’informes i recerques sobre les armes potencialment letals, el seu impacte i desenvolupament
  • Recerca sobre la indústria productora d’armament potencialment letal i sobre les exportacions
  • Anàlisi del procés de militarització policial i de la policialització dels militars