Ainhoa Ruiz Benedicto

Doctora en Pau, conflictes i desenvolupament per l’UJI, amb una tesi sobre la militarització de fronteres. Màster en gestió de conflictes armats i socials. És investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau en línies de recerca sobre militarisme, militarització de les fronteres, securitizació i comerç d’armes. Participa en diferents campanyes antimilitaristes com en la plataforma Desmilitaritzem l’Educació. Ha participat en projectes educatius al Perú, en accions activistes a Palestina i en projectes de resolució de conflictes armats amb grups de joves a Colòmbia.

Línies de recerca

Publicacions:

Sin límites para Frontex

Informe 62 del Centre Delàs amb Irídia: “Qui vigila el vigilant? Violència a les fronteres i impunitat a Frontex”

Informe 61: “Contra les guerres: Arguments i alternatives. A propòsit de la Guerra d’Ucraïna”

La frontera como espacio de emergencia permanente

La Barcelona necesaria

Another brick in the wall

Fronteres, murs i desplaçament forçat: la promesa incomplerta de la globalització

Más patatas y menos granadas

Las armas “no letales” no existen

Informe 56: “Armes potencialment letals. Sobre com militaritzar l’espai públic i traumatitzar els cossos”

Informe 54: “Negocis provats en combat. Exportar la marca ‘made in Israel’ per a mantenir l’ocupació i normalitzar la injustícia”

Informe 53: “La OTAN, construyendo inseguridad global”

Una nova aliança que continua vulnerant els drets humans

Informe 51: “Preparats per a la guerra. Com el militarisme impregna les nostres societats”

Informe 47: “Militarisme i crisi mediambiental. Una reflexió necessària”

Report 47: “Militarism and environmental crisis. A necessary reflection”

Informe 47: “Militarismo y crisis medioambiental. Una reflexión necesaria”

Informe 46: “Món emmurallat, cap a l’Apartheid Global”

Informe 46: “Mundo amurallado, hacia el Apartheid Global”

Policy Paper de l’ECP, l’IDHC i el Centre Delàs: “Moment decisiu? La importància de frenar el comerç europeu d’armes amb Israel”

Policy Paper de la ECP, el IDHC y el Centre Delàs: “¿Momento decisivo? La importancia de frenar el comercio europeo de armas con Israel”

Policy Paper de l’ECP, l’IDHC i el Centre Delàs: “Guerra al Iemen: responsabilitats saudites, complicitats europees”

Informe del Centre Delàs, la ECP i l’IDHC: Comerç d’armes, conflictes i drets humans. Anàlisi de les exportacions d’armes europees a països en situació de conflicte armat i vulneracions de drets humans

Informe 40: Custodiar la Fortalesa. El paper de Frontex en la militarització i securitització dels fluxos migratoris a la Unió Europea

Report 40: Guarding the Fortress. Frontex role in the militarisation and securitisation of migratory flows in the European Union

Informe 40: Custodiar la Fortaleza. El papel de Frontex en la militarización y securitización de los flujos migratorios en la Unión Europea

Informe del Centre Delàs i Novact: “L’espiral de violència de l’Espanya Fortalesa: Armes per a la guerra i militarisme per a blindar les fronteres”

Polítiques de seguretat per a la pau. Una altra seguretat és possible i necessària

Informe del Centre Delàs i Novact: La transformació del complex militar-industrial

Aixecant murs: desconnexions humanes en una Europa Fortalesa

Informe 35: Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització en la Unió Europea

Informe 35: Levantando Muros. Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea

Informe del Centre Delàs i l’ECP: Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió

Desmilitaritzar l’educació: via essencial per aconseguir un món més pacífic

Informe del Centre Delàs i l’ECP: Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat

Informe 32: Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els refugiats: Anàlisi de les exportacions d’armes des de la Unió Europea a països en conflicte o tensió amb refugiats i desplaçats interns 2003-2014

Evolució i paper dels nens i nenes soldat en els conflictes armats

Ments militaritzades

La importància de desmilitaritzar els espais educatius

Trenta preguntes sobre l’OTAN. Trenta anys després del Referèndum