Polítiques de seguretat per a la pau. Una altra seguretat és possible i necessària

Polítiques de seguretat per a la pau. Una altra seguretat és possible i necessària

És possible una seguretat pacifista? Les polítiques de seguretat tradicionals, de caràcter militarista, conformen la seguretat actualment hegemònica. Pràcticament tots els estats disposen d’exèrcits armats i entrenats, preparats per ser utilitzats quan i com sigui necessari. Sota aquesta concepció els països assumeixen que existeixen raons suficients per participar en conflictes armats i, com a conseqüència, desenvolupen polítiques de defensa similars.

A través de divuit capítols, aquest llibre explora una altra seguretat que no només és possible, sinó que necessària. Existeixen alternatives locals i globals que poden donar valor a polítiques pacifistes i de seguretat i que, a més, són coherents amb la cultura de pau i la seguretat humana.

Aquest llibre és una publicació col·lectiva realitzada per membres i col·laboradors del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i la Universitat Internacional per la Pau.

Autors: Jordi Calvo (coord.)

Editorial: Icaria

Llengua: Castellano


Més informació sobre la versió en castellà d’Icaria Editorial: http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1735

Podeu descarregar el llibre en català i en anglès.

Pròximament disponible per descarregar en català i en anglès.