Eduardo Melero

Doctor i professor de Dret Administratiu a la Universidad Autónoma de Madrid. El seu àmbit de recerca és l’aplicació de la legislació espanyola a les operacions militars a l’exterior i el comerç d’armes a l’Àfrica.

Línies de recerca

Publicacions:

Medidas legales que se pueden adoptar en relación con el comercio de armamento a Israel

Derecho en tiempos de guerra

Informe 53: “La OTAN, construyendo inseguridad global”

Pacifistas en acción. Desmilitarizar, desarmar, pacificar

Armas, negocio, política y opacidad. Exportaciones españolas de armamento 2005-2017

Armas, negocio, política y opacidad. Exportaciones españolas de armamento 2005-2017

Armas, negocio, política y opacidad. Exportaciones españolas de armamento 2005-2017

Informe 44 del Centre Delàs: “Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Anàlisi de el comerç d’armes 2018 i 2019”

Report 44 from Centre Delàs: “Middle East and Asia, lucrative markets for Spanish weapons. Analysis of the arms trade in 2018 and 2019”

Informe 44 del Centre Delàs: “Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas. Análisis del comercio de armas 2018 y 2019”

Polítiques de seguretat per a la pau. Una altra seguretat és possible i necessària

Working Paper: Exportacions espanyoles d’armament 2017

Informe 29: Exportacions espanyoles d’armament 2006-2015. Armes espanyoles utilitzades als conflictes d’Orient Mitjà

Trenta preguntes sobre l’OTAN. Trenta anys després del Referèndum

Informe 27: Exportacions espanyoles d’armament 2005-2014. Alimentant conflictes a l’Orient Mitjà

Informe 24: Exportacions espanyoles d’armament 2004-2013. Promou el govern exportacions il·lícites d’armament?

Espanya al Líban: l’operació «Lliure Hidalgo»

Materiales de trabajo 50

Materiales de trabajo 50

Instruccions per exportar 4.000 milions d’euros en armament

Informe 18: Exportacions espanyoles d’armament 2003-2012

Materiales de trabajo 47

Materiales de trabajo 47

El Tractat sobre el Comerç d’Armes: anàlisi del seu contingut

El que oculten les estadístiques oficials sobre comerç d’armament

El Ministre de Defensa viatjant

Informe 15: Exportacions espanyoles d’armament 2002-2011

La política d’exportacions d’armament dels països de la Unió Europea a l’Àfrica (2002-2010)

Les operacions militars d’Espanya a l’exterior

Atles del militarisme a Espanya 2009

Materiales de trabajo 35

Materiales de trabajo 35

La declaración de guerra en el ordenamiento jurídico español