Atles del militarisme a Espanya 2009

Atles del militarisme a Espanya 2009

Atles del militarisme a Espanya 2009

Publicació que explica, de manera gràfica i visual, l’estat del militarisme a Espanya: despesa militar, indústria d’armament, comerç d’armes, finançament del negoci de les armes, política espanyola de defensa, operacions militars a l’exterior, i el panorama de la vida militar espanyola.

Cada capítol consta d’una introducció, conclusions i comentaris rellevants, acompanyats de gràfics, mapes, figures i taules que faciliten la comprensió de les dades ofertes, que fan d’aquest treball una eina accessible i de gran utilitat per a investigadors, educadors, activistes i tot tipus de treballadors per la pau.

Autors: Arcadi Oliveres i Pere Ortega
Editorial: Icaria (2009)
Llengua: Castellà

PVP editorial: 15€
PVP del Centre Delàs: 8€
Preu soci del Centre Delàs: 6€