Tica Font

Tica Font ha estat professora en educació no formal, tutora de la Universitat Nacional a Distància (UNED), tècnica de medi ambient en la Diputació de Barcelona i directora del Institut Català Internacional de la Pau (ICIP). És una de les fundadores del Centre d’Estudis per la Pau. És experta en Economia de defensa, comerç d’armes, pressupostos de defensa i indústria militar.

Línies de recerca

Publicacions:

Cheque en blanco para la industria militar: el BEI ya puede financiar armamento

Queremos distensión, no disuasión

L’amenaça d’ús d’armes nuclears torna a ser vigent

Fondo de inversión en defensa Pablo Casado

En la cuerda floja: la amenaza nuclear sigue muy vigente en 2024

Informe 61: “Contra les guerres: Arguments i alternatives. A propòsit de la Guerra d’Ucraïna”

Guerra y armas, dos conceptos cada vez más difusos

La tecnología factor clave en la competitividad EE.UU./ China

Hablemos de paz en Ucrania

Más cerca de la guerra nuclear. Por favor, paren la escalada

Cal acceptar la guerra amb resignació?

¿Tanques para la paz?

Nuevas armas nucleares americanas en territorio europeo: una violación del Tratado de No Proliferación

Drons i la guerra “low cost”

Cuestiones que plantea la guerra de Ucrania

Aproximación al nuevo concepto estratégico OTAN 2022

Informe 53: “La OTAN, construyendo inseguridad global”

El armamento nuclear y la OTAN 2022, obstáculos para la Paz

Informe 52: “La violència i la pau a les ciutats. Més enllà de la seguretat hegemònica”

Ucraïna, reflexions d’una pacifista

Ucrania, reflexiones de una pacifista entrada en años

Robots asesinos: 18 preguntas y respuestas

Informe 51: “Preparats per a la guerra. Com el militarisme impregna les nostres societats”

La dignidad humana y nuevas armas autónomas. Campaña “Stop Killer Robots”

Pacifistas en acción. Desmilitarizar, desarmar, pacificar

Joan Carles I, els petrodòlars i les exportacions d’armes

Armas, negocio, política y opacidad. Exportaciones españolas de armamento 2005-2017

Armas, negocio, política y opacidad. Exportaciones españolas de armamento 2005-2017

Armas, negocio, política y opacidad. Exportaciones españolas de armamento 2005-2017

Exportacions d’armes 2019. El benefici per sobre de la vida

Informe 44 del Centre Delàs: “Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Anàlisi de el comerç d’armes 2018 i 2019”

Report 44 from Centre Delàs: “Middle East and Asia, lucrative markets for Spanish weapons. Analysis of the arms trade in 2018 and 2019”

Informe 44 del Centre Delàs: “Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas. Análisis del comercio de armas 2018 y 2019”

Virus, seguretat i pèrdua de drets

Virus, seguridad y perdida de derechos

La no-violència pragmàtica o ètica

Informe 39: Noves armes contra l’ètica i les persones. Drons armats i drons autònoms

Informe 38: Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats

Report 38: Violence, security and peace building in the city

El llast de la violència a l’Amèrica Llatina

El meu programa electoral municipal

Comiat a Vicent Martínez Guzmán, filòsof de la pau

Working Paper: Exportacions espanyoles d’armament 2017

Informe 29: Exportacions espanyoles d’armament 2006-2015. Armes espanyoles utilitzades als conflictes d’Orient Mitjà

És necessària la limitació i el control d’armes

Refugiats, vergonya històrica

Informe 27: Exportacions espanyoles d’armament 2005-2014. Alimentant conflictes a l’Orient Mitjà

Acabar la guerra en Siria

La religió, combustible de conflictes

Informe 24: Exportacions espanyoles d’armament 2004-2013. Promou el govern exportacions il·lícites d’armament?

Qui vetlla pels interessos dels fabricants de bombes de dispersió?

Armes espanyoles per al Proper Orient

La robòtica i la revolució de la guerra

Informe 18: Exportacions espanyoles d’armament 2003-2012

Síria, o com aprendre dels errors

Yes, we scan

Congrés de Colòmbia aprova la Llei del Fur Penal militar

L’enganyosa política governamental d’exportació d’armes

Iraq 10 anys després, alguns fracassos

Materiales de trabajo 46

Materials de treball 46

Riscos i amenaces a la seguretat de Catalunya

Informe 15: Exportacions espanyoles d’armament 2002-2011

Informe 8: Exportacions espanyoles d’armament 2000-2009

Informe 6: Exportacions espanyoles d’armament 1999-2008

Atles del militarisme a Espanya 2009

Deconstruir la guerra

Informe 2008: Exportacions espanyoles de material de defensa

Materials de treball 34

Materials de treball 31

Materiales de trabajo 31

Materiales de trabajo 29

Materiales de trabajo 29

Materiales de trabajo 29

Materials de treball 29

Materials de treball 23

Materiales de trabajo 23

Materiales de trabajo 23

Informe 2007: Exportacions espanyoles d’armament

Comercio de armas: el negocio de la guerra

Per una globalització més justa. Parlem?

El Tercer Món necessita Pau