Seguretat i defensa

  • Seguiment i anàlisi de les doctrines de seguretat i defensa, amenaces a la seguretat, OTAN, UE i altres organismes i institucions militars mundials.
  • Anàlisi de les dinàmiques i tendències de pau i seguretat.
  • Seguretat Humana com a paradigma alternatiu al de la seguretat militar.