Noves armes i militarització

  • Seguiment i anàlisi del desenvolupament i ús de nous armaments prestant especial atenció als robots i drons militars.
  • Anàlisi crític de les tendències militaritzadores de la societat i política, com la gestió dels moviments de població i fronteres.