Informe 2008: Exportacions espanyoles de material de defensa

Informe 2008: Exportacions espanyoles de material de defensa

Exportaciones españolas de material de defensa

Aquest informe pretén identificar les principals tendències de les exportacions d’armes i material de doble ús espanyoles, recollir els canvis més significatius del mercat espanyol i de la política exportadora del nostre govern. La font principal d’informació en què es basa aquest estudi és la publicació anual del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, elaborat per la Secretaria d’Estat de Turisme i Comerç: «Estadístiques espanyoles d’exportació de material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús». En el cas d’armes curtes i lleugeres s’ha utilitzat la base de dades ESTACOM de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior.

Autora: Tica Font

Pots descarregar aquí l’informe en castellà, en català i en anglès.


 02/11/2008


Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!