Informe 63: “El Finançament de les armes i la (I)Responsabilitat Social Corporativa”

Informe 63: “El Finançament de les armes i la (I)Responsabilitat Social Corporativa”

Anàlisi comparativa de les polítiques en matèria armamentista dels principals bancs i caixes de la Comunitat Valenciana

Aquest informe s’emmarca dins la línia de recerca de la Banca Armada i posa el focus en les polítiques d’RSC en matèria d’armament i defensa: estudia el seu origen, com i en quines entitats financeres estan desplegades, amb quina profunditat, i ho compara amb les inversions reals en que s’involucren les entitats que implementen aquestes polítiques. Aquí presentem un anàlisi comparatiu de les polítiques en matèria armamentista dels principals bancs i caixes de la Comunitat Valenciana, concretament de fins a 26 entitats financeres diferents que agrupem en tres grups diferents d’entitats: les 10 principals entitats financeres de la banca armada espanyola, 6 entitats que pertanyen a la banca armada a nivell internacional, i un grup de 10 entitats del sector de les cooperatives de crèdit i la banca ètica de la Comunitat Valenciana. 

Aquest és el primer informe d’aquesta índole que fa un estudi sistemàtic de les polítiques d’RSC en l’àmbit de defensa i armament de les entitats financeres a l’Estat espanyol, i arriba precisament en un moment on, per un cantó, moltes entitats financeres emfatitzen comunicativament cada cop més els seus compromisos socials i ambientals, però per l’altre, s’involucren en el finançament d’una indústria de la guerra que segueix creixent i multiplicant la seva producció i beneficis. L’estudi analitza també la pràctica en aquest sentit d’entitats de la banca ètica i/o el sector de cooperatives de crèdit en busca de referents i guies a nivell de bones pràctiques en quan a inversió responsable, desinversió en cas que sigui necessari, transparència i control, etc.

Autores: Maria Fraile, Max Carbonell i Jordi Calvo

Llegeix i descarrega el resum executiu en valencià i en castellà, i l’informe complet en valencià i en castellà (última actualització abril de 2024). 26/03/2024


Altres investigadors: Max Carbonell
Linia de recerca :
Publicat en València, el 26/03/2024
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!