Comerç d’armes

  • Elaboració anual de la base de dades d’exportació de material de defensa i doble ús d’Espanya.
  • Anàlisi de les tendències en el comerç d’armes europeu i mundial.
  • Seguiment de les polítiques de promoció i control del comerç d’armes a Espanya, Europa i el món.