Militarisme i crisi climàtica

  • Estudi de la depredació mundial, les agressions mediambientals i l’escalfament planetari, causats per la seguretat militaritzada i el poder mundial.
  • Estudi dels països on els conflictes armats, el militarisme i altres qüestions militars contribueixen a la crisi mediambiental.
  • L’activitat militar com a factor agreujant de la crisi ambiental. Relació entre activitat militar, emissions i escalfament global.
  • Estudi de la injustícia ambiental i de la vulneració de drets de les persones.
  • Estudi de propostes per a la transició ecològica i la pau ambiental de la crisi ambiental.
  • Seguretat humana, dividends per la pau i ús de fons actualment destinats a despesa militar.