Construcció de pau a les ciutats

  • Agendes locals de Pau. Impulsar que els municipis tinguin un pla d’acció de legislatura que impulsi la convivència i la pau al municipi.
  • La pau i la seguretat poden ser conceptes complementaris depenent de com s’interpreti l’una i l’altra. Si la pau s’entén com absència de violència i la seguretat es humana i no securitària llavors son compatibles.
  • Experiències de construcció de pau local, recollir bones pràctiques de construcció de pau local, tant de govern locals, com d’entitats o acadèmia.