Nota de Premsa: Una nova eina de visualització del Centre Delàs mostra les vendes d’armes espanyoles a països en conflicte armat

Una nova eina de visualització del Centre Delàs mostra les vendes d’armes espanyoles a països en conflicte armat

NdP/Barcelona, 21 d’abril del 2016. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha creat una nova eina de cerca de dades i anàlisis en la qual es relacionen les exportacions d’armes a països en conflicte armat. L’eina incorpora dades des de l’any 1995 fins a l’actualitat. Aquesta base de dades ha estat elaborada amb les dades oficials de la Secretaria d’Estat de Comerç en el seu informe “Estadístiques espanyoles d’exportació de material de defensa, d’un altre material i de productes i tecnologies de doble ús”.

La finalitat d’aquesta visualització és incorporar informació sobre quins països en conflicte han rebut armes per part del govern espanyol, segons les variables de la base de dades de l’Uppsala UCDP (Uppsala Conflict Data Program).

La rellevància d’aquesta nova eina de cerca d’exportacions d’armes del Centre Delàs és que segons el criteri 3 de la Llei 53/2007 i de la Posició Comuna PESC/944/2008 s’estableix que no s’haurien d’autoritzar llicències d’exportació de material de defensa a països en tensió o conflicte armat.

Les dades poden visualitzar-se en format taula i mapa, sent descarregables en diferents formats, facilitant així la tasca d’investigadores, periodistes, professores i activistes en les seves activitats relacionades amb el comerç d’armes i l’anàlisi de conflictes.

Per a més informació:
Telf: 93 441 19 47
premsa@centredelas.org