Contra la fam i la guerra

Contra la fam i la guerra

Contra la fam i la guerra

Els ingressos de les 50 empreses més grans del món són més elevats que la renda conjunta de 160 països i la despesa militar mundial és 20 vegades superior als diners necessaris per eradicar la fam. El món es divideix entre els que hi guanyen i els que hi perden, perquè, tal corn diu Arcadi Oliveres, farien falta tres planetes com el nostre si tothom tingués el nivell de vida d’un europeu.


Autor: Arcadi Oliveres
Editorial: Angle (2004)
Llengua: Català

No disponible