Drons: ombres de la guerra contra el terror

Drons: ombres de la guerra contra el terror

«El dron fascina i terroritza a parts iguals per l’innegable avantatge que confereix als qui poden recórrer al seu poder de mort». Entronitzat com a capdavanter d’una suposada “guerra neta i quirúrgica”, exaltat en la lògica neoliberal per les seves possibilitats mercantils o, a l’extrem oposat, representant d’una suposada maldat tecnològica, el dron és avui un objecte sacralitzat.

Autor: Enric Luján
Editorial: Virus (2015)
Llengua: Castellano

No disponible 25/10/2015

Linia de recerca : ,
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!