Informe 25: Inèrcia, malbaratament i engany en la despesa militar. Anàlisi del pressupost de Defensa espanyol de l’any 2015

Informe 25: Inèrcia, malbaratament i engany en la despesa militar. Anàlisi del pressupost de Defensa espanyol de l’any 2015

Inèrcia, malbaratament i engany en la despesa militar. Anàlisi del pressupost de Defensa espanyol de l’any 2015

Nou informe sobre la Despesa Militar, analitzant el pressupost de Defensa espanyol de l’any 2015 a través d’un càlcul real de la despesa militar espanyola i les partides de despesa en què es sustenta.

Es produeix per primera vegada des del començament de la crisi al 2008, un augment del pressupost militar espanyol. Es tracta d’uns pressupostos de defensa tramposos perquè, sabent que la despesa final en algunes partides serà major, segueixen ocultant les seves intencions sota el més que inexacte càlcul de dues significatives partides del pressupost de Defensa: la destinada als PEAS i al cost de les Operacions militars a l’exterior.

Autors:   Pere Ortega y Jordi Calvo Rufanges.

Pots descarregar aquí l’informe en castellà, català i anglès.


 08/01/2015


Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!