Informe 33: La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya. Els Programes Especials d’Armament

Informe 33: La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya. Els Programes Especials d’Armament

La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya. Els Programes Especials d’Armament

La indústria militar a Espanya es nodreix, en la seva major part, de les demandes del Ministeri de Defensa i en especial dels anomenats Programes Especials d’Armament (PEA). Els PEA van ser aprovats per primera vegada el 1998 i des de llavors, degut a compromisos adquirits, han ocasionat un important deute de l’Estat amb les indústries militars que els havien de fabricar, assolint a dia d’avui prop de 15.000 milions d’euros.

La desmesura del deute acumulat, més el dèficit públic que comporten els PEA, fan necessària una revisió d’aquests programes. Una anàlisi que el Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha volgut abordar en el seu darrer informe, juntament amb un radiografia actualitzada de les principals empreses que conformen l’oligopoli de la producció militar a Espanya.

Autor: Pere Ortega


Pots descarregar el resum executiu en castellà i en català, i l informe en castellà, en català i en anglés.


 07/09/2017


Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!