El Centre Delàs denuncia secretisme sobre la venda d’armes espanyoles i casos de possible incompliment de la llei de control de comerç d’armes

El Centre Delàs denuncia secretisme sobre la venda d’armes espanyoles i casos de possible incompliment de la llei de control de comerç d’armes

Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que acabem de publicar l’informe “Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Anàlisi del comerç d’armes 2018 i 2019” i que demà, 30 de juny, presentem el nou llibre “Armas, negocio, política y opacidad”, hem fet arribar preguntes als portaveus de diferents grups als Congrés perquè exigeixin més rigorositat en el compliment de la llei de control de comerç d’armes i més transparència, en la compareixença de la Secretaria d’Estat de Comerç a la Comissió de Defensa celebrada aquesta tarda per presentar l’Informe de las Estadísticas Españolas de Exportación de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso, corresponents als anys 2018 i 2019.

Segons mostra l’anàlisi de les dades presentades avui davant la Comissió, Espanya ha consolidat la seva rellevància en el mercat mundial de països exportadors d’armes, oscil·lant entre la cinquena posició de 2018 i la setena posició mundial d’anys anteriors. Des de 2013 manté les exportacions per sobre dels 3.000 milions d’euros i més de 11.000 milions en autoritzacions a l’exportació. Tal com s’alerta en l’informe recentment publicatper les característiques del material que s’exporta, és necessària una major transparència per part del Govern espanyol, més informació sobre el material específic que s’ha exportat, així com sotmetre-ho a debat al Congrés dels Diputats, abans de la seva autorització. 

Tot i que el govern espanyol facilita més informació que altres governs de la UE, la política informativa de govern requereix de més transparència. Especialment el Govern hauria d’informar dels contractes Govern a Govern i dels memoràndums d’Entesa que puguin tenir efectes sobre les exportacions de material de defensa; així com sotmetre a debat al parlament certes restriccions de determinades armes a certs països. En definitiva, cal que el Congrés dels Diputats sigui més rellevant en el control de les polítiques sobre exportacions d’armes per part del govern espanyol. “Instem al Govern espanyol a eliminar de la llei de Secrets Oficials, les exportacions de material militar i de doble ús; això facilitaria el control polític de les exportacions d’armes espanyoles per part del Congrés dels Diputats i de les organitzacions de la societat civil. Fins al dia d’avui ni en Congrés ni la societat civil poden exercir el dret constitucional de control i supervisió de les actuacions de Govern en aquesta matèria, la qual cosa comporta una devaluació o reducció de la qualitat del sistema democràtic espanyol”. En aquest sentit s’ha traslladat als membres de la Comissió de Defensa la preocupació per conèixer “quines actuacions concretes s’han dut a terme per aixecar el secretisme, total o parcialment de les deliberacions i decisions de la JIMDDU?”.

D’altra banda, s’ha volgut traslladar als representants a la Comissió les preocupacions per l’existència de casos d’exportacions d’armes espanyoles controvertides, que podrien vulnerar la legislació actual sobre el control del comerç d’armes, espanyola i europea. S’ha qüestionat “com s’interpreten els criteris de denegació d’exportacions d’armes, en concret el criteri 4 de la Posició Comuna”, que té en compte el manteniment de la pau, la seguretat i l’estabilitat regional. Per exemple, el 2019 s’ha denegat una exportació al Pakistan d’1 paracaigudes, adduint el criteri 4 de la Posició Comuna, en canvi s’afirma que s’han exportat al Pakistan municions per valor de 10,12 milions d ‘€. “No resulta comprensible que 1 paracaigudes pugui alterar el manteniment de la pau, la seguretat i estabilitat de la regió i les municions no”.

També s’ha volgut posar sobre la taula la clàusula de control “post” afegida a la Llei, per la qual es pot sol·licitar una investigació i seguiment del material i armament exportat per assegurar que el seu destí no vulnera el compliment de la mateixa llei. Sembla que només es coneix el cas dels llançagranades C-90 fabricats per Instalaza, utilitzats en la guerra al Iemen, que van acabar en mans de forces huzíes després de l’exportació espanyola a l’Aràbia Saudita, amb almenys tres intermediaris. “Quin ha estat el resultat de la investigació i l’informe sol·licitats pel Grup Parlamentari Socialista? Ha existit algun cas més conegut d’utilitat i recurs a la clàusula post i en quins casos també l’existència d’alguna sanció derivada?”.

“El fet que segueixin arribant armes i explosius a països que o estan immersos en un conflicte armat intern o que intervenen en conflictes armats d’un altre país, o que segueixi arribant armament espanyol a països que vulneren sistemàticament els drets humans, prova la poca rigorositat de l’aplicació de la legislació en matèria de control d’exportacions de material de defensa que és d’obligat compliment”.

Pots consultar i descarregar el resum executiu i l’informe complet  l’informe “Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Anàlisi de el comerç d’armes 2018 i 2019” en castellà aquí.Publicacions Relacionades
 29/06/2020

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!